ICOMOS Nederland

ICOMOS Nederland is een aanspreekpunt voor buitenlandse partners en een springplank naar de rest van de wereld voor Nederlandse erfgoedorganisaties en -professionals. De doelstelling van de Vereniging ICOMOS Nederland is het bevorderen van een internationale uitwisseling van kennis en informatie op het terrein van de cultureel erfgoed (monumentenzorg & archeologie).
Lees meer over ICOMOS Nederland, de organisatie en onze doelstellingen >>

Focusthema’s

De leden van de vereniging ICOMOS Nederland zijn de afgelopen jaren niet alleen in aantal toegenomen en verjongd, maar ook het enthousiasme onder de leden om zich in te zetten voor de vereniging en het (wereld)erfgoed heeft een impuls gekregen. Uit een enquête onder de leden medio 2017 zijn twee focusthema’s naar voren gekomen: erfgoed en toerisme en gedeeld cultureel erfgoed. In 2018 zal verder vorm en inhoud worden gegeven aan deze thema's, naast het bestaande thema water en erfgoed.
Voor meer informatie, neem contact met ons op >>

Agenda

ICOMOS lezingen
17 april 2019
Rostov Kremlin Museum: challenges and opportunities
Door: Natalia Karovskaya, Lidia Lobanova and Jon van Rooijen

Andere agenda items
Woensdag 27 maart 2019
webinar: Government Innovation and Disaster Risk Reduction: Frontier Technology for Resilience
Tijd: 9:00 am GMT+9 (South Korea) / 12:00 pm GMT+12 (Fiji)
        6:00 pm UCT-6 (Mexico City) (*on Tuesday 26) 

Donderdag 6 juni 2019
Kennisbijeenkomst NMo NU, samen met Stichting Werelderfgoed Nederland: Energietransitie en werelderfgoed: wat betekent de energietransitie voor de Nederlandse werelderfgoed sites? En wat zijn kruisverbanden met vergelijkbare andere monumenten in Nederland?
15.00 – 17.00, locatie volgt

June 19-21, 2019
Conference "Religious Heritage in a Diverse Europe" in Groningen
organised by: Centre for Religion and Heritage at the University of Groningen, Groningen Historic Churches Foundation, Museum Catharijneconvent, Jewish Historical Quarter (JCK), and the Future for Religious Heritage.
Invitation/call for papers vindt u hier
 

Recente ICOMOS General Assemblies

Verslag van de ICOMOS General Assembly in New Delhi, India (11 t/m 15 december 2017) door Robert Quarles van Ufford

'ICOMOS Annual General Assembly en Advisory Committee' zal dit jaar plaatsvinden in Buenos Aires, Argentinië.

Recente nieuwsbrieven

Hier komen binnenkort de uitgegeven nieuwsbrieven van ICOMOS NL voor inzage

Terugkerende evenementen 

In de maanden september-mei organiseert ICOMOS Nederland iedere tweede woensdag van de maand een avondlezing in een stijlvolle omgeving: het kantoor van DutchCulture in Amsterdam.
Lees meer over de avondlezingen van ICOMOS Nederland >>

Nieuws

ICCROM en het Prins Claus Fonds hebben een innovatief handboek en toolkit gepubliceerd over eerste hulp aan cultureel erfgoed in tijden van crisis.
Het handboek en de toolkit zijn hier gratis te downloaden, daarnaast zijn deze ook beschikbaar voor telefoon en tablet. 

Student Help Desk

Zin om tijdens je studie je horizon te verbreden en Nederland toch niet helemaal los te laten? Dan is ICOMOS Shared Built Heritage Student Help Desk iets voor jou.
lees meer over de mogelijkheden en laat je inspireren door de ervaringen van
anderen >>