ICOMOS Nederland

ICOMOS Nederland is een aanspreekpunt voor buitenlandse partners en een springplank naar de rest van de wereld voor Nederlandse erfgoedorganisaties en -professionals. De doelstelling van de Vereniging ICOMOS Nederland is het bevorderen van een internationale uitwisseling van kennis en informatie op het terrein van de cultureel erfgoed (monumentenzorg & archeologie).
Lees meer over ICOMOS Nederland, de organisatie en onze doelstellingen >>

Focusthema’s

De leden van de vereniging ICOMOS Nederland zijn de afgelopen jaren niet alleen in aantal toegenomen en verjongd, maar ook het enthousiasme onder de leden om zich in te zetten voor de vereniging en het (wereld)erfgoed heeft een impuls gekregen. Uit een enquête onder de leden medio 2017 zijn twee focusthema’s naar voren gekomen: erfgoed en toerisme en gedeeld cultureel erfgoed. In 2018 zal verder vorm en inhoud worden gegeven aan deze thema's, naast het bestaande thema water en erfgoed.
Voor meer informatie, neem contact met ons op >>

Update

Onlangs werd in de nieuwsbrief een herziene declaratiebeleid aangekondigd. Dit beleid is opgesteld na aanleiding van enkele punten die door de kascommissie op de vorige ALV in Veenhuizen werden genoemd. Dit beleid vindt u hieronder samen met een mededeling betreffende de vergoedingen voor deelname aan Australië

Herziene onkostenbeleid>>

Bijdrage onkosten GA Sydney>>

Agenda

ICOMOS lezingen
11 maart 2020
WOII Plane wrecks in Indonesia and the Netherlands
Door: Bas Kreuger and Ruurd Kok

Andere agenda items

19 maart 2020 12:30 GMT
The Global Resilient Cities Network and the World Bank Urban are convening an on-line Speakers Series on how cities are responding to COVID-19. As partners of the Making Cities Resilient Campaign, they are opening select sessions on a first-come, first-serve basis. 

This week’s session is: Cities on the Frontlines: Government Responses in London and Milan.
Inschrijven voor de online zoomsessie

20 Mei 2020
Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions
Meer informatie over deze internationale mastersprogramma en inschrijving

Recente ICOMOS General Assemblies

Verslag van de ICOMOS General Assembly in Marrakesh, Marokko. Bijgewoond door bestuurslid Carol Westrik

Verslag van de ICOMOS General Assembly in New Delhi, India (11 t/m 15 december 2017) door Robert Quarles van Ufford

'ICOMOS Annual General Assembly en Advisory Committee' zal dit jaar plaatsvinden in Marrakesh, Marokko.

In 2020 zal de driejaarlijkse General Assembly weer plaatsvinden, ditmaal in Sydnië, Australië.

Recente nieuwsbrieven

Nieuwsbrief November 2018
Nieuwsbrief Februari 2019

De eerstvolgende nieuwsbrief zal uitkomen op 17 Februari 2020, leden kunnen informatie aanleveren door te emailen naar info@icomos.nl

Terugkerende evenementen 

In de maanden september-mei organiseert ICOMOS Nederland iedere tweede woensdag van de maand een avondlezing in een stijlvolle omgeving: het kantoor van DutchCulture in Amsterdam.
Lees meer over de avondlezingen van ICOMOS Nederland >>

Nieuws

ICCROM en het Prins Claus Fonds hebben een innovatief handboek en toolkit gepubliceerd over eerste hulp aan cultureel erfgoed in tijden van crisis.
Het handboek en de toolkit zijn hier gratis te downloaden, daarnaast zijn deze ook beschikbaar voor telefoon en tablet. 

In Memoriam

Op 1 november jl. is Peter van Dun op 83-jarige leeftijd overleden. Peter was een markante persoonlijkheid die wij niet snel zullen vergeten. Hij was tot zijn pensionering in 2002 in dienst van de RDMZ, eerst als rayonmedewerker, later als afdelingshoofd en nadien als beleidsvormer. Peter stond aan de wieg van de Integrated Conservation, wat later in eigen land bekend werd als de Belvédère-benadering en inmiddels internationaal bekend is als Historic Urban Landscape approach. Samen met de collega’s van het toenmalige ministerie van VROM was hij verantwoordelijk voor de succesvolle revitalisering van de Nederlandse historische binnensteden in het laatste kwart van de vorige eeuw. Peter heeft ook in vele buitenlanden zijn welverdiende sporen nagelaten, waaronder in Suriname. Daar was hij actief betrokken bij de oprichting van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname en bij de werelderfgoednominatie van Paramaribo. Dat laatste deed hij samen met wijlen Ron van Oers. Tevens was Peter actief ICOMOS-lid en heeft in die hoedanigheid veel adviezen in het buitenland afgegeven. Ook was hij lange tijd actief betroken bij de ISC on Shared Built Heritage, samen met Benedict Goes. Korte tijd heeft hij deze commissie voorgezeten. - Jean-Paul Corten

Student Help Desk

Zin om tijdens je studie je horizon te verbreden en Nederland toch niet helemaal los te laten? Dan is ICOMOS Shared Built Heritage Student Help Desk iets voor jou.
lees meer over de mogelijkheden en laat je inspireren door de ervaringen van
anderen >>