ICOMOS Nederland

ICOMOS Nederland is een aanspreekpunt voor buitenlandse partners en een springplank naar de rest van de wereld voor Nederlandse erfgoedorganisaties en -professionals. De doelstelling van de Vereniging ICOMOS Nederland is het bevorderen van een internationale uitwisseling van kennis en informatie op het terrein van de cultureel erfgoed (monumentenzorg & archeologie).
Lees meer over ICOMOS Nederland, de organisatie en onze doelstellingen >>

Focusthema’s

De leden van de vereniging ICOMOS Nederland zijn de afgelopen jaren niet alleen in aantal toegenomen en verjongd, maar ook het enthousiasme onder de leden om zich in te zetten voor de vereniging en het (wereld)erfgoed heeft een impuls gekregen. Uit een enquête onder de leden medio 2017 zijn twee focusthema’s naar voren gekomen: erfgoed en toerisme en gedeeld cultureel erfgoed. In 2018 zal verder vorm en inhoud worden gegeven aan deze thema's, naast het bestaande thema water en erfgoed.
Voor meer informatie, neem contact met ons op >>

Agenda

ICOMOS lezingen 

14 november 2018
Religieus erfgoed
Door: TBA

12 december 2018
TBA
Door: TBA

Overige ICOMOS evenementen en calls

3 november 2018, Middelburg
Uitnodiging voor  Vlaams-Nederlandse contactdag 2018, thema 'Erfgoed en toerisme' 
Georganiseerd door ICOMOS Nederland en ICOMOS Vlaanderen
Meer info:  Erfgoed en Toerisme


Externe evenementen en calls

'ICOMOS Annual General Assembly en Advisory Committee' zal dit jaar plaatsvinden in Buenos Aires, Argentinië.
 

 

Bericht van ICOMOS Nederland bestuur

Verslag van de ICOMOS General Assembly in New Delhi, India (11 t/m 15 december 2017) door Robert Quarles van Ufford
 

Student Help Desk

Zin om tijdens je studie je horizon te verbreden en Nederland toch niet helemaal los te laten? Dan is ICOMOS Shared Built Heritage Student Help Desk iets voor jou.
lees meer over de mogelijkheden en laat je inspireren door de ervaringen van
anderen >>

Terugkerende evenementen 

In de maanden september-mei organiseert ICOMOS Nederland iedere tweede woensdag van de maand een avondlezing in een stijlvolle omgeving: het kantoor van DutchCulture in Amsterdam.
Lees meer over de avondlezingen van ICOMOS Nederland >>