ICOMOS Nederland

ICOMOS Nederland is een aanspreekpunt voor buitenlandse partners en een springplank naar de rest van de wereld voor Nederlandse erfgoedorganisaties en -professionals. De doelstelling van de Vereniging ICOMOS Nederland is het bevorderen van een internationale uitwisseling van kennis en informatie op het terrein van de cultureel erfgoed (monumentenzorg & archeologie).
Lees meer over ICOMOS Nederland, de organisatie en onze doelstellingen >>

Focusthema’s

De leden van de vereniging ICOMOS Nederland zijn de afgelopen jaren niet alleen in aantal toegenomen en verjongd, maar ook het enthousiasme onder de leden om zich in te zetten voor de vereniging en het (wereld)erfgoed heeft een impuls gekregen. Uit een enquête onder de leden medio 2017 zijn twee focusthema’s naar voren gekomen: erfgoed en toerisme en gedeeld cultureel erfgoed. In 2018 zal verder vorm en inhoud worden gegeven aan deze thema's, naast het bestaande thema water en erfgoed.
Voor meer informatie, neem contact met ons op >>

Agenda

ICOMOS lezingen
9 oktober 2019
Design van het Derde Rijk
Door: Timo de Rijk & Rob van der Laarse

13 november 2019
TBA
Door: TBA

Andere agenda items
23-27 september
CIVVIH Sub-committee for Central and Eastern Europe 2019 conferentie: Reconstruction and Recovery of Towns after war damage in the different parts of the world. Theory, methodology, practice?
Meer informatie

5 oktober 2019
“Een Complex en Gedeeld Verleden”: Excursie Afrika-museum, Tervuren
Georganiseerd door de werkgroep van het focusthema Gedeeld Cultureel Erfgoed 
Meer informatie/aanmelding

10 oktober 2019
Seminar “The Reopened Africa Museum Tervuren”, Leiden
Meer informatie

Recente ICOMOS General Assemblies

Verslag van de ICOMOS General Assembly in New Delhi, India (11 t/m 15 december 2017) door Robert Quarles van Ufford

'ICOMOS Annual General Assembly en Advisory Committee' zal dit jaar plaatsvinden in Marrakesh, Marokko.

In 2020 zal de driejaarlijkse General Assembly weer plaatsvinden, ditmaal in Sydnië, Australië.

Recente nieuwsbrieven

Nieuwsbrief November 2018
Nieuwsbrief Februari 2019

Terugkerende evenementen 

In de maanden september-mei organiseert ICOMOS Nederland iedere tweede woensdag van de maand een avondlezing in een stijlvolle omgeving: het kantoor van DutchCulture in Amsterdam.
Lees meer over de avondlezingen van ICOMOS Nederland >>

Nieuws

ICCROM en het Prins Claus Fonds hebben een innovatief handboek en toolkit gepubliceerd over eerste hulp aan cultureel erfgoed in tijden van crisis.
Het handboek en de toolkit zijn hier gratis te downloaden, daarnaast zijn deze ook beschikbaar voor telefoon en tablet. 

Student Help Desk

Zin om tijdens je studie je horizon te verbreden en Nederland toch niet helemaal los te laten? Dan is ICOMOS Shared Built Heritage Student Help Desk iets voor jou.
lees meer over de mogelijkheden en laat je inspireren door de ervaringen van
anderen >>