De vereniging stelt zich allereerst ten doel een internationale uitwisseling van kennis en informatie op het terrein van de monumentenzorg te bevorderen.