Tot en met 2009 zijn de jaarverslagen in het Nederlands. Conform de richtlijnen van ICOMOS Internationaal zijn de jaarverslagen met ingang van 2010 in het Engels.