Kerntaken ICOMOS Nederland:

  • liaison voor Nederlandse professionals en organisaties naar het buitenland
  • aanspreekpunt voor het buitenland op het terrein van monumentenzorg
  • platform voor kennisuitwisseling
  • bevorderen van expertise middels het ICOMOS-netwerk.